Tin tức

Ngày 14/5/2015 tại Hội trường Công ty, Chi bộ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh hàng năm ngoài việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao còn luôn quan tâm thực hiện tốt Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách Người có công.

Ngày 16 tháng 4 năm 2015, ông Lê Thanh Tâm – Phó Giám đốc thay mặt Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh trao tặng 02 căn Nhà tình nghĩa tại xã Mỹ Hòa – huyện Cầu Ngang – Trà Vinh.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh đăng ký Công trình “Xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở”  thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ngày 29/11/2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh tham gia giao lưu thể thao với Công ty XSKT Sóc Trăng, Công ty XSKT Bến Tre và Công ty Cổ phần in Số 7 (đơn vị tổ chức)